METODA DIRECT

Kurs prowadzony metodą Direct jest jednym z najnowocześniejszych kursów obecnie na rynku. Książki zawierają wyłącznie aktualne słownictwo i gramatykę. Lektorzy używają od początku języka nauczonego. Podczas zajęć uczymy kilkaset przydatnych słów, a także kurs składa się z większej ilości pytań niż tradycyjne kursy. Podręczniki do metody bezpośredniej jako jedyne na rynku zawierają transkrypcję fonetyczną do nowych poznanych słów. Kurs składa się z 6 etapów od poziomu początkowego do zaawansowanego z możliwością dalszej kontynuacji do poziomu egzaminu CAE. Do każdej książki dołączona jest płyta ze słownictwem, tekstem i dyktandami w formie mp3.
Główne cechy metody:
– Pytania i odpowiedzi – zajęcia zaczynamy od powtórzenia materiału z ostatnich lekcji w formie pytań i odpowiedzi po której zaczynamy przerabiać nowy materiał. Cała lekcja opiera się na pracy ustnej z lektorem. Lektor uczy nowego słownictwa i zagadnień gramatycznych ćwicząc go w formie ustnej.
– Uczymy myśleć w obcym języku – lektor mówi szybciej, często z zaskoczenia zadaje pytania co przyczynia się do wyuczenia natychmiastowej reakcji na zadawane w języku obcym pytania.
– Częsta zmiana lektora – aby zrozumieć rozmowy w języku obcym należy przyzwyczaić się do różnego sposobu mówienia i akcentu, dlatego podczas jednego kursu słuchacze mają rotację lektora.
– Częste powtórki – spotkania zaczynają się od powtórki z kilku poprzednich lekcji aby słuchacz nie miał zaległości w przerobionym materiale, a następnie wprowadzamy nowy materiał .
– Eliminujemy złe nawyki.
– Gramatyka – wprowadzamy tyle ile potrzeba do nauki języka obcego poprzez ćwiczenia komunikacyjne, ćwiczymy poznane struktury zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
– Schemat nauki: słuchanie, rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie.
 
Platforma internetowa
Nasi słuchacze otrzymują od nas PIN dostęp do platformy internetowe 24 godzinny. Platforma internetowa jest programem e-learningowym zawierającym ćwiczenia dopasowane do podręczników DIRECT Metod for English, dzięki któremu można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Platforma internetowa zawiera testy ze słówkami, dyktanda i ćwiczenia gramatyczne – materiał dopasowany jest do konkretnych lekcji z podręcznika DIRECT Metod. Słuchacz otrzymuje dodatkowo 100 godzin bezpłatnej nauki w domu.