KURSY DLA DOROSŁYCH

1. WSTĘP

Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.


2. SŁUCHANIE I MÓWIENIE

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. 
Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.


3. ZAJĘCIA W JĘZYKU OBCYM

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym. Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Poziomy:

PoziomIlość semestrówPoziom wg. CEF skala europejska
Beginner2A1
Pre- Intermediate2A2
Intermediate2B1
Upper Intermediate2-3B1 – B2
Advanced – Proficient4C1 – C2

Ceny orientacyjne:

Ilość godzinCzęstotliwośćWpłata jednorazowaOpłata ratalna
602 x po 90 minut 1860 zł3
402 x po 60 minut1240 zł3
zajęcia indywidualnedo ustalenia60 min. – 70 zł*miesięczna
polski lektordo ustalenia60 min. –    od  70 zł  do 85zł*miesięczna
Native speakerdo ustalenia60 min. – od 90 zł  do  100 zł*miesięczna

* przy większej ilości zajęć w tygodniu cena lekcji ustalana indywidualnie i płatna za miesiąc z góry