JĘZYK ANGIELSKI DZIECI 7-14 lat

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy na nasz kurs wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 lat. To bardzo ważne, by od najmłodszych lat wprowadzać słownictwo i gramatykę języka angielskiego.

Podczas naszych kursów, dzięki różnorodnym typom ćwiczeń, uczniowie mają okazję utrwalić wprowadzone uprzednio słownictwo. Stopień trudności ćwiczeń wzrasta wraz z poziomem i wiekiem uczniów. Na wyższym poziomie uczniowie poszerzają ogólną wiedzę i ciekawostki z krajów anglojęzycznych.

Kładziemy nacisk na efektywną naukę, która jest połączona z dobrą zabawą i rozwijaniem innych umiejętności, związanych m.in ze współpracą w grupach.

Metodyka nauczania oparta jest na następującym modelu:

  • wprowadzanie nowego słownictwa,
  • utrwalanie poprzez układanie zdań i pytań,
  • swobodne użycie języka.