DIRECT METHOD

KURSY DLA STUDENTÓW I DOROSŁYCH METODĄ DIRECT METHOD od poziomu A1 do C1

Dzięki metodzie bezpośredniej słuchacze mogą opanować duży zasób słownictwa ( około 5500 słów ), który jest niezbędny do komunikowania się w języku obcym. Na zajęciach lektor i słuchacz mówią, piszą i myślą w danym języku.

Słuchacze na kursie uczą się języka ogólnego, a przede wszystkim  swobodnej i poprawnej komunikacji w danym języku. Zajęcia mają charakter bezpośredniej konwersacji w języku obcym.

Metoda bezpośrednia pozwala opanować wszystkie cztery umiejętności językowe, tj. rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Co ważne, dzięki metodzie bezpośredniej odzwierciedlamy naturalny sposób komunikacji w języku obcym, czyli pytanie i odpowiedzi.

Nasi słuchacze otrzymują PIN dostępu do platformy internetowej, która zawiera ćwiczenia dopasowane do podręczników DIRECT Metod, dzięki którym można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Platforma internetowa zawiera testy ze słówkami, dyktanda i ćwiczenia gramatyczne – materiał dopasowany jest do konkretnych lekcji z podręcznika DIRECT Metod.

Główne założenia metody bezpośredniej :

  • naturalny sposób nauki języka obcego
  • nacisk na komunikację
  • szybkie przyswajanie nowego materiału
  • skuteczność

OFERTA KURSÓW:

JĘZYK NIEMIECKI METODA DIREKTES

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ DIRECT


JĘZYK HISZPAŃSKI METODĄ DIRECTO


JĘZYK WŁOSKI METODĄ DIRETTO

JĘZYK FRANCUSKI METODĄ DIREKTO