DIRECT METHOD

KURSY DLA STUDENTÓW I DOROSŁYCH METODĄ DIRECT METHOD od poziomu A1 do C1

Dzięki metodzie bezpośredniej słuchacze mogą opanować duży zasób słownictwa ( około 5500 słów ), który jest niezbędny do komunikowania się w języku obcym. Na zajęciach lektor i słuchacz mówią, piszą i myślą w danym.

Słuchacze na kursie uczą się języka ogólnego, a przede wszystkim  swobodnej i poprawnej komunikacji w danym języku. Zajęcia mają charakter bezpośredniej konwersacji w języku obcym.

Poszerza słownictwo, ćwiczy struktury gramatyczne prowadząc do umiejętności rozmowy w języku obcym.  

 W metodzie bezpośredniej główny nacisk położony jest na żywy język w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Lekcje prowadzone wyłącznie w języku obcym, a refleksja gramatyczna jest w całości podporządkowana mówieniu. Każda lekcja przynosi stały i widoczny postęp.

Nasi słuchacze otrzymują od nas PIN dostęp do platformy internetowe 24 godzinny. Platforma internetowa jest programem e-learningowym zawierającym ćwiczenia dopasowane do podręczników DIRECT Metod , dzięki któremu można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Platforma internetowa zawiera testy ze słówkami, dyktanda i ćwiczenia gramatyczne – materiał dopasowany jest do konkretnych lekcji z podręcznika DIRECT Metod. Słuchacz otrzymuje dodatkowo 100 godzin bezpłatnej nauki w domu.

OFERTA KURSÓW:

JĘZYK NIEMIECKI METODĄ DIREKT

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ DIRECT


JĘZYK HISZPAŃSKI METODĄ DIRECTO


JĘZYK WŁOSKI METODĄ DIRETTO

JĘZYK FRANCUSKI METODĄ DIREKTO