JĘZYK NIEMIECKI DZIECI 7-14 lat

NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zapraszamy na nasz kurs wszystkie maluchy w wieku od 7 do 14 lat. To bardzo ważne, by już od najmłodszych lat zaznajamiać dziecko z słownictwem i gramatyką języka niemieckiego.

Nasze kursy dzięki różnorodnym typom ćwiczeń, dzieci mają okazję utrwalać wprowadzone uprzednio słownictwo. Stopień trudności ćwiczeń wzrasta wraz poziomem i wiekiem uczniów. Na wyższym poziomie uczniowie mają możliwość posłuchania swoich rówieśników, a także poszerzają ogólną wiedzę o ciekawostki z przyrody, zdrowym jedzeniu itp.

Kładziemy nacisk na efektywną naukę, która jest połączona z dobrą zabawą i rozwijaniem innych umiejętności, związanych m.in. z pracą w grupie, rozwiązywaniem problemów, czynnościami kreatywnymi itd.

Metodyka nauczania oparta jest na następującym modelu:

  • wprowadzanie nowego słownictwa,
  • utrwalanie poprzez układanie zdań i pytań,
  • swobodne użycie języka.