EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny sprawdza znajomość języka na poziomie A2+ według standardów Nauczania Rady Europy oznacza to poziom niżej zaawansowany.
Egzamin składa się z czytania, słuchania i komunikacji w języku obcym.

 
 

Dlaczego warto zapisać się na kurs?
■ kurs przygotowuje słuchacza do technik zdawania egzaminu

■ rozszerzanie słownictwa np. z tematów rodzina, podróże itp.

■ rozszerzenie znajomości zagadnień gramatycznych

■ ćwiczenie sprawności językowych: czytanie, słuchanie ze rozumieniem i redagowanie językowe
Na koniec kursu egzamin próbny.
Zajęcia odbywają się 2 x po 60 minut.