jezyk-angielski-dzieci-10-12-lat

Program
Założeniem programowym kursu jest przygotowanie do bardziej intensywnej nauki języka na poziomie średnim. Program jest tak skonstruowany, aby zapewnić słuchaczom optymalny kontakt z językiem i efektywny rozwój poszczególnych umiejętności językowych jak : mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.


Oprócz nieustannego poszerzania zakresu słownictwa słuchacz poznaje pojęcia czasu gramatycznego oraz zagadnienia oparte o rozumienie reguł gramatyki. Na tym etapie już samodzielnie tworzy zdania pytające , przeczące i rozkazujące. Potrafi sformułować krótką wypowiedź, napisać prosty list, notatkę z obozu, opis plakatu, festiwalu jak również wyrazić swoją prośbę, potrzebę i zapytanie.

Oprócz zajęć standardowych uczestnicy kursu mają zajęcia z native speakerem w ramach urozmaicenia zajęć. Podczas tych lekcji dzieci osłuchują się z językiem i posługują się językiem obcym , a także powtarzają przyswojony materiał. Częste powtórki materiału sprzyjają utrwalaniu materiału , co powoduje lepsze zrozumienie tekstu w języku angielskim i posługiwaniem się w praktyce.

Podręczniki

Korzystamy z wiodących wydawnictw językowych.
Grupy 

tradycyjne 6 – 8 oraz mini grupy 4 – 6.
Poziomy

PoziomIlość semestrówIlość godzin w semestrzePoziom wg. CEF skala europejska
Elementary (1-szy poziom)22 x w tygodniu po 45 min. lub 2 x po 60 min.A1 – A2
Pre- Intermediate (2-gi poziom)22 x w tygodniu po 45 min. lub 2 x po 60 min.A2
Intermediate (3-ci poziom)22 x w tygodniu po 60 min. lub 2 x po 90 min.A2 – B1