jezyk-niemiecki-dzieci-10-12-lat

JĘZYK NIEMIECKI
DZIECI 10-13 LAT
Program
Metodyka nauczania oparta jest na następującym modelu:
Pobudzanie zainteresowania uczniów nauką przez trafny dobór tematów i treści pochodzących z jego otoczenia. Dzięki stopniowo wprowadzanej gramatyce ułatwienie zrozumienia i powtórzenia materiału. Każdy moduł zamykany jest testem co daje możliwość samodzielnej oceny postępów poprzez gry i piosenki kształtujemy możliwości językowe. Materiałami pomocniczymi do tego kursu są gry memory płyty CD oraz kaseta wideo prezentująca sceny z życia niemieckiej rodziny. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Uczniowie osłuchują się z językiem poprzez piosenki i dialogi nagrane na płytach CD.
Nauczyciel ćwiczy wprowadzone słownictwo poprzez układanie zdań i pytań, a na kolejnych lekcjach sprawdza jego swobodne użycie. 
Dni zajęć
Poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek.
Grupy
Grupy tradycyjne 6 – 8 oraz mini grupy 4 – 6.