jezyk-niemiecki-dzieci-6-9-lat

DZIECI 6-9 LAT

Program
Kurs dla dzieci z klas I – III przygotowaliśmy na trzech poziomach, które obejmuje elementarne zagadnienia i słownictwo o tematyce przystosowanej do wieku.Głównym celem jest wyrobienie u dziecka motywacji do nauki języka poprzez wykorzystywanie takich elementów jak gry, zabawy, piosenki, guizy a także ćwiczenia plastyczne. Jako kontynuacja poziomu wykorzystujemy opanowane już pierwsze podstawy języka niemieckiego poszerzając zasób słownictwa, rozumienie ze słuchu i umiejętność tworzenia pierwszych samodzielnych zdań i krótkich wypowiedzi. Oprócz nieustannego poszerzania słownictwa uczeń poznaje zagadnienia gramatyki. Ten etap nauki stwarza najlepsze predyspozycje do kształtowania wymowy, akcentu i intonacji niemieckiej. Potrafi też porozumieć się w podstawowych sytuacjach dnia codziennego.
Po każdym przerobionym rozdziale przeprowadzone jest powtórzenie materiału i test sprawdzający zdobytą wiedzę.


Dni zajęć
Poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek.


Grupy
Grupy tradycyjne 6 – 8 oraz mini grupy 4 – 6.