METODA KOMUNIKATYWNA

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku. Jedną ze stosowanych przez nas metod jest metoda komunikatywna, która rozwija w słuchaczach umiejętność skutecznego porozumiewania się na wszystkich poziomach znajomości języka.
Dzięki różnorodnym ćwiczeniom nauka staje się ciekawsza przez to słuchacz zyskuje dodatkową motywację do nauki. Dyskusje, gry, nagrania audio i wideo, prace w parach i grupach przeplatają się z tradycyjnymi metodami. W czasie trwania kursu sprawdzamy i oceniamy postępy słuchacza. Po każdym semestrze nauki słuchacz otrzymuje raport z opisem postępów, a na zakończenie przeprowadzany jest test końcowy.

Metoda komunikatywna skupia się na potrzebach uczniów, a także na między językiem uczonym, a językiem używanym. Zadaniem jest rozwijanie  kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę pracy w parach w  grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami: opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Rola nauczycielaRola uczniaRelacje pomiędzy uczniem i nauczycielemJęzyk i kultura
Nauczyciel jest zaangażowany w proces przyswajania języka. Jednak znajomość języka w tej metodzie to również umiejętność wyboru stylu w danej sytuacji. Tak więc nauczyciel musi być świadomy wagi różnych form, odcieni języka . Nauczyciel jest managerem zajęć, ma za zadanie tworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się.Uczeń uczy się komunikować poprzez komunikowanie! Czyli musi być aktywny, jednak działa zgodnie z planem nauczyciela.Przyjazne, ale jednak nauczyciel organizuje lekcje, choć sam często nie bierze udziału w komunikacji. Studenci rozmawiają ze sobą, najczęściej stosowana jest technika pracy w grupie.Język jest postrzegany jako całość i wszystkie aspekty są ważne. Jednak duży nacisk kładzie się na funkcjonalność, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, co wypada, co nie i w jakim kontekście. Znajomość kultury jest konieczna do poprawnego posługiwania się językiem, szczególnie ważne są zachowania niewerbalne.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

  1. Nacisk na naukę komunikacji w języku obcym – rozwija zasób słownictwa
  2. Użycie autentycznych tekstów np. gazety,  DVD, dokumentów i inne
  3. Doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania